За връзка с нас
Position:
гр.Русе
Address:
Русе
Русе
7000
България
Phone:
Телефон: 082/82 10 66
Fax:
Fax: 082/82 10 66
Send an Email
(optional)
Miscellaneous Information:

Поверителност при обработка на лични данни

Данни за Администратора:
„Алутехникс“, търговско дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Русе 7004, бул. Трети Март 46
Данни за контакт

Телефон: 082/82 10 66
Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете
Ел. поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 082/82 10 66
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
ИМЕ, ТЕЛЕФОН, E-MAIL
Не обработваме специални категории данни

Източник на данните:
Данните се предоставят от посетителя чрез формата за запитване.

Цел на събираните данни:

Предоставените данни се използват единствено за обратна връзка с вас с цел изпращане на оферта, в отговор на вашето запитване. Данните не се обработват по друг начин и не се предоставят на трети лица.
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.
Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ, което вие ни давате, попълвайки формата за запитване.

Мерки за защита
Вземат се всички предвидими технически и организационни мерки при обработката на Вашите лични данни, за да се осигури защита от нерегламентиран достъп. (Техническите мерки за защита на данните са базирани на стандартните методи за реализиране на уеб базиран софтуер, като използване на SSL сървърни сертификати от надеждни Certificate Authorities, посредством които се осъществява надеждно криптиране на комуникацията между сървъра и клиента.

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време или да поискате изтриване на изпратените от вас лични данни чрез връзка с нас, на следния е-мейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Период на съхраняване на данните

Данни се изтриват след изпращане на офертата към вас.

All rights reserved! Зимни градини

Search