Остъкление на зимните градини

Остъкление на зимните градини


ostaklenie-zimna-gradinaОт особено значение в зимните градини е остъкляването. Ако зимната градина се отоплява, е необходимо да се използва стъкло, покрито с термоотразяващ слой или ниско емисионни стъкла, тъй като те отразяват обратно в стаята голяма част от енергията. Препоръчително е използването на троен стъклопакет. Тъй като стъклото е близо 100% от повърхността на зимните градини, от неговата енергийна ефективност зависят пряко разходите за отопление. В изграждането на неотопляеми зимни градини или тези, които са предназначени изключително за пасивна слънчева енергия, в повечето случаи, може да се използва съвсем конвенционален еднокамерен стъклопакет.

Има едно задължително правило: покривите на зимните градини трябва да се правят само от безопасно стъкло. Доколкото е възможно, стъклената повърхност трябва да бъде поставена под прав ъгъл спрямо посоката на слънчевата светлина по време на студения сезон. Този наклон на покрива следва да осигури пропускането през зимата на голяма част от слънчевата енергия, а от друга страна, ефективното отразяване на слънчевата светлина през лятото. Освен това, покрива следва да осигури након за плъзгане на снега, тъй като натрупания сняг не само предотвратява проникването на слънчевата светлина, но и отнема много топлина от стаята чрез конвекция.

Профилите и наклона на покрива са от особено значение, тъй като те трябва да издържат на големи и постоянно променящи се натоварвания. Поради малката височина на тавана и наклона, стъкления покрив на зимните градини обикновено натрупва мръсотия, вода и сняг на мястото на дренажа. Тези места често са слабо достъпни за почистване, образуват се вредни вещества. Поради това изискванията към качеството на стъклото са винаги по-високи.

Голямото количество сняг и вода, са причина за високо натоварване на външния слой на изолацията и остъклението, както и на мястото на свързване на стъклото с други материали. Освен това, когато се нагряват от слънцето, те създават допълнителни термични натоварвания във вътрешния панел, който може да достигне до критично ниво.

Решаващият фактор за избора на стъкла е предполагаемото им използване в зимни градини. Основен критерии при избора на материал за покривни стъкла за зимните градини е неговата безопасност за здравето на човека. Страничните стъкла и тези на наклонени покриви трябва да се нечупливи на парчета. Наклоненото стъкло предава натоварването върху връзките в долната част, които не трябва да са от пластмаса, тъй като стареят и с течение на времето връзките отслабват. По тази причина, се използват свръзки за профили от материали на основата на каучук или силикон, който не стареят и предоставят непрекъсната широка контактна повърхност.

Необходимо е да се осигури наклон на покривните конструкции и монтиране на улуци за оттичане на дъждовните води.

All rights reserved! Зимни градини

Search